GLAS PREKO
 ANIMACIJE

Naši glasovi privlače pažnju gledaocima a efektima pojačavamo doživljaj gledanja animiranih filmova.

DŽINGLOVI
 REKLAME

Pravimo sve za marketing i promotivne akcije.
Džinglovi za radio i TV stanice, promotivni materijal i video montaža uz spikerski glas.

AUDIO MIX
WAVE / Mp3

Audio Mix je uklapanje različitih tonskih snimaka a cilj je dobiti jasan zvuk sa svim njegovim elementima.

AUDIO MASTERING
WAVE / Mp3

Masteringom dodajemo završnom snimku (nakon miksa), širinu zvuka i postavke za emitovanje na TV i radio stanicama

TIM KOJI ZA VAS RADI: REKLAME, DŽINGLOVE, VIDEO/AUDIO MIX MASTERING

Studio Krug